Club logo  
shadow

פעילי המועדון

יו"ר,
 
מקדמת  הגזע :
 
גזברית:

 חברי ועד נוספים:

 
ועדת ביקורת:

 

ועדת גידול חריגים: 
 
 
 
הרישום למועדון דרך אתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות  אחרי שיש מספר סגיר לכלב
[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth